mask

Rębkowanie gałęzi i frezowanie karp

Mężczyzna przycinający gałęzieW ramach naszych usług zajmujemy się rębkowaniem gałęzi i frezowaniem pni. Oferujemy rozdrabnianie gałęzi przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu tj. rębaków do gałęzi. W przypadku frezowania pni wykonujemy czynności związane ze skrawaniem pni drzew w celu ich usunięcia. Oba proces wykonujemy za pośrednictwem dedykowanych maszyn, które umożliwiają szybkie przeprowadzenie niezbędnych prac.

Frezowanie karp

Niekiedy po ścięciu drzewa problemem są pozostałości w postaci karpy, pnia. Usunięcie bywa bardzo uciążliwe lub niemożliwe ze względu na rozległe korzenie, lub otoczenie. Obecnie nie stosuje się już karczowania pni ze względu na inwazyjność metody oraz problemy z utylizacją odpadów. Z tego względu najlepszym rozwiązaniem, aby pozbyć się pnia drzewa jest frezowanie. Metoda jest korzystna ze względu na szybki czas realizacji oraz likwidację pnia na miejscu, a więc unikniemy wysokich kosztów usługi. Nasi specjaliści frezowanie karp wykonują do 30 cm poniżej poziomu gruntu, a w uzyskane miejsce można posadzić inne drzewo lub położyć chodnik.

 

Ręce przycinające żywopłot

Rębkowanie gałęzi

W ramach naszych usług zajmujemy się zrębkowaniem gałęzi oraz odpadów drzewnych. Usługa polega na rozdrabnianiu gałęzi przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Rębak doskonale się sprawdzi za sprawą obracającej się tarczy z nożami. Nie tylko rozdrobni drewno, ale i przerobi go na zrębki. Naszą usługę oferujemy dużym firmom, jak i klientom prywatnym. Zgodnie z życzeniem odpady po zrębkowaniu wywozimy lub zostawiamy na miejscu. Uzyskany materiał można wykorzystać w celach opałowych, jako ściółkę oraz do ozdabiania terenów zielonych. Zrębka traktowana jest także jako biopaliwo do celów energetycznych. W razie konieczności zrębki możemy zutylizować, jeśli nie są przydatne klientowi. Zapraszamy do współpracy!